AT 7

TAŚMA  UNIWERSALNA  Z  PCV  (do montażu otulin z płaszczem PCV)

Dostępne kolory: szary – ISO, biały – RAL 9010

Typowe rozmiary: 30mm x 33m, 50mm x 33m, 30mm x 20m, 50mm x 20m

Dodatkowe informacje:
ATEST: “ENERGOPOMIAR”-Gliwice nr 17/635/EP/10, ISO 9001, Polska Norma PN-EN 60454-3-1:2002

0 1 2


OPIS TAŚMY
Uniwersalna taśma z plastyfikowanego PCV najwyższej jakości. Bardzo dobrze przylepna, elastyczna, izolująca i uszczelniająca. Posiada wysoką odpomość na UV, starzenie, ścieranie, wilgoć, oddziaływanie wielu chemikaliów, warunki atmosferyczne. Zachowuje swoje własności w szerokim zakresie temperatur. Klej ma własności antykorozyjne. Jest ognioodporna i samogasnąca, co potwierdza atest wydany przez ,,ENERGOPOMIAR" - Gliwice.

ZASTOSOWANIE
W wentylacji, klimatyzacji, ciepłownictwie i chłodnictwie:
- do łączenia, mocowania i ochrony elementów izolacji termicznej, w szczególności otulin termoizolacyjnych z płaszczem zewnętrznym z folii PCW, itp.
- do łączenia i uszczelniania rur i kanałów z metalu oraz tworzyw sztucznych.

Dane Techniczne
Grubość:
0,13 mm
Siła zrywająca:
26 N/cm
Wydłużenie przy zerwaniu:
180%
Przylepność do stali:
2,6 N/cm
Samoprzylepność:
2,1 N/cm
Napięcie przebicia:
8 kV / 1 warstwę
Ognioodporność:
samogasnąca
Odporność na oddziaływanie wody i chemikaliów:
bardzo dobra
Odporność na wpływy atmosferyczne:
bardzo dobra
Elektrolityczne oddziaływanie korozyjne:
nie powoduje korozji Cu
Klasa temperaturowa:
-5°C do +70°C
Zgodność z RoHS:
TAK

Zamieszczone informacje i dane techniczne opierają się na wiarygodnych testach i pomiarach przeprowadzonych przez producenta wg odpowiednich norm. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia własnych prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, związane z zastosowaniem naszych produktów, także w stosunku do osób trzecich.