AT 9

TAŚMA  ”DUCT”  Z  PCV  –  do  łączenia  i  uszczelniania

Dostępne kolory: srebrny

Typowe rozmiary: 50mm x 33m

Dodatkowe informacje:
ATEST: ISO EN 9002, BS EN 60454-3-1/Type 2

0 1


OPIS TAŚMY
Taśma wykonana jest z plastyfikowanego PCV najwyższej jakości. Bardzo dobrze przylepna, elastyczna, izolująca i uszczelniająca. Znakomita odporność na UV, starzenie, ścieranie, wilgoć, oddziaływanie wielu chemikaliów, warunki atmosferyczne. Specjalny klej zapewnia bardzo wysoką i trwałą przylepność do wielu podłoży oraz posiada unikalne własności uszczelniające. Zachowuje swoje własności w szerokim zakresie temperatur. Jest ogniooporna i samogasnąca.

ZASTOSOWANIE
W wentylacji, klimatyzacji, ciepłownictwie i chłodnictwie:
- do łączenia i uszczelniania rur i kanałów z metalu oraz tworzyw sztucznych, rur spiro
- do łączenia i mocowania typowych materiałów termoizolacyjnych.

Dane Techniczne
Grubość:
0,13 mm
Siła zrywająca:
26 N/cm
Wydłużenie przy zerwaniu:
180%
Przylepność do stali:
2,5 N/cm
Samoprzylepność:
2,3 N/cm
Ognioodporność:
samogasnąca
Klasa temperaturowa:
-5°C do +70°C
Zgodność z RoHS:
TAK

Zamieszczone informacje i dane techniczne opierają się na wiarygodnych testach i pomiarach przeprowadzonych przez producenta wg odpowiednich norm. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia własnych prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, związane z zastosowaniem naszych produktów, także w stosunku do osób trzecich.